Privatträning

Enstaka timmar:  Om du vill träna eller boka en timma utan utredningspaket.
Pris: 600 kr, inkl moms.

Milersättning: tillkommer vid hembesök eller annan plats, med 20 kr/mil, inkl moms, räknat från Hundfokus. Ibland har jag flera som bor åt samma håll eller så är jag helt enkelt i närheten – då blir resekostnaden mindre. Jag är  t ex i Göteborg vissa dagar varje vecka.

Telefonrådgivning:  Vi avtalar tid och jag ringer upp.
Pris: 200 kr/ 30 minuter, inkl moms.

AWSOM Powered