Om Marja

Jag heter Marja Seidemo och driver sedan 2006, företaget Hundfokus. Min verksamhet utgår från mitt hem, i närheten av Björketorp, i Västra Götalands län.

Mitt fokus ligger på hundens beteende och samspelet mellan hund och människa. För mig handlar hundträning mycket om känslor – har inte du eller hunden rätt känsla med er in i träningen – då blir det inget bra resultat. Utmaningen ligger i att hitta den här känslan och det kan vara olika lätt eller svårt, beroende på hunden och förarens erfarenhet, motivation och relation.

Vid sidan av arbetet som instruktör är jag också beteendeutredare och har jobbat med hundar och beteendeproblem i många år. Mitt arbete bygger på att först hitta orsaken till varför hunden har ändrat sitt beteende och sedan hitta nya vägar och förutsättningar för en bättre kommunikation. Visst är tanken att det ”ska vara roligt att träna hund” men så är det inte alltid och därför kan både hund och människa behöva hjälp med att förbättra sitt självförtroende.

Det finns några områden jag brinner lite extra för och där jag under åren som gått samlat på mig mycket erfarenhet:

  •  Reaktiva  (utåtagerande) hundar
  • Slagsmål- och bitproblematik
  • Hundar i samma hushåll som inte kommer överrens
  • Separation – och bilåkarångest
  • Högenergihundar
  • Omplaceringshundar
  • Kamp- och Bullhundsraser
AWSOM Powered