Föreläsning Se framåt – Tänk bakåt

Föreläsning om rehabilitering och vardagsliv med en reaktiv/utåtagerande hund.

Vi har nästan alla upplevt en hund som gör utfall eller kryper in under bordet och morrar.

 • Varför väljer den att lösa situationen på det sättet?
 • Vilka faktorer påverkar?

Vi går igenom olika reaktionsmönster och vad som ligger bakom.

Är det möjligt att rehabilitera en reaktiv hund?

 • Hur ser prognosen ut?
 • Hur skall man veta vilken sorts träning som passar?

Vi diskuterar med olika fallbeskrivningar som utgångspunkt.

En reaktiv hund ställer stora krav på sin omgivning och tar mycket tid i anspråk.

 • Hur orkar man vara konsekvent i träningen med hunden?
 • Hur tacklar man omvärldens synpunkter?

Rätt utrustning är viktig – vi går igenom vad som underlättar i vardagslivet med hunden.

 • När?: 22/5 kl 19:00 – Sista anmälningsdag 10/5 (24:00)
 • Var?: Tvååkers medborgarhus
 • Pris: 150 kr (betalas i förskott, faktura via mejl efter 10/5)
 • Hur länge?: Föreläsningen pågår i cirka 90 minuter med tilläggstid för frågor.
 • För vem?: Både du som vanlig hundägare och dig som jobbar med hund.
 • Anmäl vi länken: http://hundtrick.se/marja
 • Välkomna!