Konsultation

Hur går en utredning till? 

Du köper ett utredningspaket (läs mer här) och använder dig sedan av din inköpta timmar.

Efter mailkontakt där du berättat om din hund och vad ni har för problem så träffas vi antingen på Hundfokus, hemma hos hunden eller på en plats som är relaterad till problemet. Du får beskriva och berätta om dig och din hund och jag ställer lite frågor. Alla  som har kontinuerlig kontakt med hunden är välkomna att vara med. Sedan går vi på en promenad och du får med dig vissa grundläggande övningar hem. Jag kommer inte att tvinga mig på din hund eller kräva något av er. Om det är en rädd och osäker hund (eller en hund som biter) inväntar jag hundens initiativ till kontakt. Det är viktigt att hunden och du känner er trygga och kan lita på mig. Första tillfället brukar ta ca 1,5 – 2 timmar, lite beroende på problemets omfattning. Jag gör sedan en analys och skriver en omfattande utredning med individuellt anpassat åtgärdsprogram som jag skickar till dig. Du jobbar på hemma och sedan träffas vi igen för en uppföljning och du får även efter den här träffen en skriftlig dokumentation.

Om du har frågor eller funderingar under tiden går det bra att maila eller ringa. Vi träffas fortsättningsvis så många gånger som du tycker behövs. När dina timmar tagit slut kan du köpa fler, till lägre kostnad.

Det kan också hända att jag rekommenderar besök hos veterinär eller hundfysioterapeut. Smärta och sjukdom är en vanlig orsak till förändrat beteende hos hunden. Vissa hundar är skickliga på att dölja sin smärta och reagerar istället med att ändra sitt beteende. Jag följer gärna med till veterinären/hundfysioterapeuten om det är önskvärt.

AWSOM Powered