Beteendeutredningar

Hunden är en efterfrågad och omgående väldigt älskad individ och familjemedlem. Trots alla goda avsikter och genomtänkta val så blir det ibland inte som man tänkt sig.

Hunden kanske ändrar sitt beteende i en specifik situation och omgivningen förstår ingenting.

Hunden upplever att det nya beteendet löser problem – det ger hunden en lättnadskänsla och därför fortsätter hunden med beteendet.

 

Exempel på vanliga hundproblem:

  • Mötesproblematik – hundar, människor, bilar, katter, vilt
  • Slagsmål- och bitproblematik – hunden väljer att lösa vissa situationer med att bråka eller bita
  • Rädslor – åka bil, barn, män, hantering, trafik, ljud, hastiga rörelser,
  • Vardagsproblematik – dra i koppel, inte komma på inkallning, hoppa på människor, stjäla mat, tugga på inredningen, resursförvar, problem med att släppa föremål, skällande, vaktande
  • Stress – hunden kan inte varva ner utan flämtar ofta, varit med om trauma eller svår sjukdom, funktionshinder som blivit blind eller döv
  •  Separation- och bilåkarångest – hunden har svåra problem med att vara ensam eller åka bil
  •  Träningsproblematik – problem med attityd eller fokus i vissa moment, svårt att hitta rätt sorts belöning, hunden varvar upp för mycket, hunden saknar motivation

En hund ändrar aldrig sitt beteende utan anledning. Även om vi människor inte ser någon logik eller mönster i det hunden gör, så finns där alltid en bakomliggande orsak. Det vi ser hunden reagera på är sällan den egentliga orsaken utan istället den utlösande faktorn. Det är viktigt att titta på vad det är hunden gör och fastställa vad det är hunden skall göra istället.

Min uppgift som beteendeutredare är att reda på varför hunden gör det den gör – göra en analys och upprätta ett åtgärdsprogram som bl a går ut på att  lära hunden  lösa situationen med ett annat beteende.

Hundproblem tar mycket tid och energi, både från hund och förare. Det blir heller inte lättare av att omgivningen ofta har synpunkter. Relationen blir lidande och båda tappar självförtroendet. Även relationen mellan människorna i familjen blir påverkad. Det är svårt att komma tillrätta med detta själv, man behöver hjälp och någon som stöttar och kan titta på situationen ur ett annat perspektiv.

Om din hund har ett problem som lägger beslag på er vardag och tar mycket av er vakna tid då är en utredning det bästa alternativet.

Om hunden har mindre problem kopplade till en viss situation fungerar det också med privatträning.

AWSOM Powered